Ouderportaal

onderwijs op maat 

De leerkrachten van de Imeldaschool zijn dagelijks intensief bezig met alles wat tot het leren behoort en wat het onderwijs bevordert. Zij breiden hun kennis en vaardigheden uit door het geregeld volgen van na- en bijscholingscursussen, waarin nieuwe inzichten op het gebied van adaptief onderwijs en gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren gepresenteerd en onderwezen worden. Centraal staat binnen het veelvuldige overleg en de collegiale consultatie het geven en ontvangen van feedback, waarin wij in een sfeer van betrokkenheid, professionaliteit en transparantie delen met een collega wat je waarneemt, gekoppeld aan het effect dat het op je heeft.

In de dagelijkse onderwijspraktijk geven wij onderwijs op maat. (adaptief onderwijs) Dat betekent dat wij bewust, doelgericht verschillen in instructie, leertijd en leerstof binnen een groep aanbrengen. (differentiatie). De aanpak in de lessen wisselt van individueel of coöperatief tot klassikaal. Behalve afwisselend zorgt deze gevarieerde en uitdagende aanpak ervoor dat samenwerken daadwerkelijk een meerwaarde heeft.

Onze leerkrachten volgen de leerlingen in de groep intensief tijdens de verwerking van de leerstof. Zij handelen direct wanneer kinderen dreigen uit te vallen op bepaalde leerstofonderdelen. Zij stellen leerdoelen en leerplannen naar omhoog bij, indien blijkt dat leerlingen bij verwerking van de leerstof op een te laag niveau opereren. Door het adequate volgen van de leerlingen wordt tijdwinst geboekt, die direct geïnvesteerd wordt in een (hulp)plan voor de desbetreffende leerling(en). Doordat de leerlingen op eigen niveau oefenen gaan de resultaten daadwerkelijk omhoog, waardoor de leerlingen gemotiveerd blijven.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT