Ouderportaal

Groep 8

 Groep 8, het laatste jaar op de basisschool. Het is het jaar waarin de kinderen zich klaar gaan maken voor de overstap naar het middelbare onderwijs.

Wij leggen dit jaar dan ook de focus op het zelfstandig leren verwerken van de lesstof en het aanleren van een huiswerkhouding. Daarnaast speelt afscheid nemen een grote rol in deze groep. 

We kunnen het schooljaar grofweg opdelen in 5 periodes. Elke periode kent heeft zijn eigen karakter.

In de eerste periode - van de zomervakantie tot en met de herfstvakantie - ligt de nadruk op de groepsvorming en het aanleren van een goede werkhouding. In deze periode leren de kinderen enorm veel. De periode die daarop volgt - herfstvakantie tot en met kerstvakantie - duiken we de diepte in met de lesstof en vieren we diverse feesten met elkaar. Daarna start er weer een periode van hard werken. Tot aan de voorjaarsvakantie focussen we ons dan op het leerwerk. De kinderen ontvangen na deze periode het definitieve advies van de groepsleerkrachten. Dat is altijd een spannend moment! Op de Imeldaschool zijn de schoolverlaters vertegenwoordigd op alle uitstroomniveaus, ongeveer vergelijkbaar met landelijk niveau. Hier zijn wij natuurlijk enorm trots op!

Nadat de kinderen hun advies hebben gekregen is het natuurlijk niet zo dat er niet meer gewerkt hoeft te worden. Ook in de periode na de voorjaarsvakantie ligt de focus nog op het leerwerk, want in april wordt tenslotte de eindcito gemaakt. Naast het harde werken is er in deze periode ook ruimte voor projectmatig werken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van stopmotion filmpjes of het bouwen van stevige bruggen van papier. 

Nadat de kinderen in groep 8 hard aan het werk zijn geweest is het tijd voor ontspanning (en stiekem ook wel een hoop inspanning!). Deze ontspanning vinden we op kamp! We gaan drie dagen en twee nachten naar een mooi terrein, ergens in de buurt van Rotterdam. Deze drie dagen is het uiteraard feest! Spelletjescircuit, kanoën, pasta eten, zingen, dansen, fierljeppen.. kortom: dolle pret!

De laatste periode van de basisschool staat in het teken van afscheid nemen, in de vorm van een musical. De kinderen leren een heel toneelstuk uit hun hoofd, studeren vol hun rol, zingen, dansen en acteren uit hartenlust. Na twee maanden zwoegen is het dan zo ver. De kinderen van groep 8 geven een optreden op school. Niet alleen aan de andere groepen, ook de ouders komen op school kijken. Hierop volgt ook meteen de afscheidsavond. De kinderen ontvangen op dit moment hun certificaat voor de basisschool, ze zingen een mooi lied voor de leerkrachten... en de leerkrachten laten de kinderen natuurlijk ook niet met lege handen naar huis gaan. Altijd een ontroerend en fantastisch hoogtepunt van de basisschool!

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT